Modna revija galerija krakow

Prošle subote je završena predstava najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao mnogo gledalaca koji su htjeli provjeriti što su dizajneri pripremili za sezonu. Meðu publikom mogli smo da vidimo èak i nekoliko poznatih liènosti, novinara i politièara.Emisija je razraðena u najmanju ruku i sve se odvijalo bez ikakvih prepreka. Na sistemu smo mogli da se divimo modelima koji predstavljaju divnu, letnju, ruèno izraðenu odeæu. U njihovoj funkciji korištene su samo fer i lake tkanine velikih, šarenih boja, ukljuèujuæi pamuk, lan i svila. Naši novinari su nacrtani najzraènijim, šarenim maksi suknjama kao odgovor. Divljenje im je bila i èipka, romantiène haljine i bluze sa ukrasima i vezenim bikinijem. Za male odjeæe, dizajneri su predložili za djevojèice, izmeðu ostalog, pletene šešire sa teškim kružnim raskrižjima, ukrašene èipkom i zanimljivim cvijeæem.Nakon emisije došla je aukcija prelijepe vjenèanice pripremljene posebno za trenutni razlog. Haljina je data osobi koja želi ostati anonimna. Pored toga, prodato je mnogo odeæe i odeæe iz najzanimljivije kolekcije. Prihodi dobijeni na tekuæoj aukciji æe biti prebaèeni u domaæe sirotište. Mora se naglasiti da kompanija voljno podržava razne ekonomske i prijateljske akcije. Njen vlasnik je više puta odlagao svoju robu na aukciju, a onda je predmet aukcije bio èak i poseta fabrici.Predstavnik kompanije nam je rekao da æe najnovija kolekcija doæi u urede poèetkom maja. Pored toga, on je obavestio da kompanija razmišlja o otvaranju online biznisa gde bi bile sposobne zbirke osim u stacionarnim postrojenjima.Lokalni brend odjeæe je piæe meðu najkompletnijim proizvoðaèima odjeæe u zemlji. U svijetu postoji nekoliko tvornica. Zapošljava nekoliko hiljada ljudi, u ovom pre svega mnogo najlepših krojaèa, krojaèa i dizajnera. Svaki dobar period brend pravi kolekcije u saradnji sa kljuènim poljskim dizajnerima. Ove kolekcije su oèigledno veoma popularne, da su èak i prije poèetka trgovine spremne u dugim redovima rano ujutro. Ove zbirke idu tog istog dana.Èlanci ove kompanije od mnogo godina veoma su popularni meðu korisnicima, kako u zemlji, tako iu inostranstvu. Pišuæi o njoj, nije ispravno ne pominjati snagu nagrada koje je dobila i koje traže da su efekti najsavršenija vrijednost.

Pogledajte našu trgovinu: Odjeæa za jednokratnu upotrebu