Kratka dlaka

Moj roðak posebno voli da se igra sa kosom, možete je udariti danima i èešljati kosu. Istovremeno je zaista umešana, da ako joj je potrebno sve da izgleda savršeno, trebalo bi da stavi jednu pletivu pet puta, uvek stavljajuæi ih na kosu ili umetajuæi kose za kosu. Najviše voli školske predstave i stvara ih. Njena nova stvar, kraljica Joker, pokušava, meðutim, original i volela bih savršenu frizuru i odeæu. Na kontaktu, moja majka je zapela sa desetak pletenica sa trakama koje su im vezane. Kasnije, ovaj divan jedanaestogodišnjak reèe ne, ne, ne još jednom. Da, èekaæu upravljanu kosu ... i poèela. Pola sata snimanja dok ih kombinuju. Izgledala je lepo kao prava princeza. Meðutim, kada je reè o aristokratiji, ona je dovoljno brzo promenila mišljenje. Ne sudeæi po sadašnjosti, veæ od poèetka predstave veæ je proteklo više od dva sata. Neoèekivano ... potpuno je promenila ideju, au svom govoru zvuèala je malo više "nieeee, ne želim to uèiniti, ne podseæam ništa na princezu, koja je njen podreðeni". Tražila je novu frizuru, složenu kosu u stranu napunjene koæe. Na sreæu, kao što sam veæ napisao, sada proveravamo stvaranje njene kose, sve je prošlo posebno brzo. Njena majka sa druge strane mene i ostalih su spremna za nekoliko trenutaka.

Pogledajte ponudu šiljaka